Természettudományi munkacsoport

Vezető: Dr. Horváth Attila

Kutatócsoportunk munkája olyan anyagszerkezeti, biológiai és gyógyszerészi kémiai problémák megoldására irányul, melyekben a gyenge molekuláris kölcsönhatások meghatározóak. Ilyenek például a szén nanoszerkezetek és strukturált félvezető felületek felhasználásával készített kompozitok, toxin-fehérje, valamint sejtmembrán-alkotók és antibiotikum kölcsönhatások, valamint szelektív kémiai érzékelők érzékelő molekuláinak kölcsönhatásai a detektálandó anyagokkal. A kémiai érzékelők esetében a jelképzést követő jelfeldolgozás és kísérleti fejlesztés sokszor többféle fizikai-kémiai paraméter egyidejű mérését teszi szükségessé. Ilyen például az abszorpciós, emissziós, rezgési, valamint elektrokémiai sajátságok egyidejű mérése. Ezen belül szükséges lehet különböző mérőeszközök, (fluoriméter, Raman-spektroszkóp, potenciosztát) összekapcsolása és az egyidejű méréshez speciális mérőcella kialakítása. A kutatási irányok a fejlesztés és alkalmazás szerint csoportosulnak:

  • Speciális mérőcellák kifejlesztése egyidejű optikai és elektrokémiai mérésekhez, többelektródos mérési feladatokhoz
  • Alkalmazások gyenge molekuláris kölcsönhatásokon alapuló anyagtudományi, biológiai és gyógyszerészi alapkutatásokban