Hírek · PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ

« Hírek

Megérkezett a PTE ÁOK beruházásaként az első 3D szövetnyomtató

2016-08-24

Az eszközt az Amerikai Egyesült Államokban működő Biobot nevű cég szállította (www.biobots.io) és a maga nemében nemcsak az országban egyedülálló, hanem még Európában is ritkaságnak számít.

Pozitív szakmapolitikai véleményt kapott a Pécsi Tudományegyetem által benyújtott, a 3D nyomtatási technológiák fejlesztését célzó pályázat. Ennek fontos része az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) folyó gyógyászati célú felhasználás kutatása, amelyhez szervesen kapcsolódnak a Gyógyszerésztudományi Kar (GyTK) Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék (GyBT) szövetek nyomtatási lehetőségét célzó kutatásai.

A most érkezett nyomtató még nem a pályázat részeként, hanem az ÁOK beruházása révén került a kutatókhoz a GyBT kezdeményezéseként. Az eszközt az Amerikai Egyesült Államokban működő Biobot nevű cég szállította (www.biobots.io) és a maga nemében nemcsak az országban egyedülálló, hanem Európában is még ritkaságnak számít. Az ÁOK és GyTK kutatói így már most, jóval a várható pályázatok megvalósulása előtt meg tudnak ismerkedni a készülék nyújtotta lehetőségekkel és tesztelhetik a képességeit, tesztelve a kitűzött kutatási irányok nehézségeit.

Prof. Pongrácz Judit Erzsébet, aki már több, mint egy évtizede foglalkozik a szövetnyomtatás és komplex szövetek készítésének és felhasználásának kérdésével, és dr. Kvell Krisztián, akik a kutatások kulcsszereplői ezen a területen elmondták, hogy nagyon széles körű gyógyászati területek együttműködését várják. A tervek szerint az egyszerűbben megvalósítható feladatok felől – pl. csont, porc pótlások elkészítése – haladnának a komplex szövetek, szervek létrehozása felé. Ahogy a 3D nyomtatási technológia egyéb területeire, erre is jellemző, hogy a siker a nyomtatásra kerülő „tervrajzokon” múlik, azaz a tudáson, mit, hogyan kell felépíteni. A szövetnyomtatásban ezeket „blueprint”-nek nevezik, és azt a vázszerkezetet írja le, ami alapján meghatározható, az egyes sejtek, szövetek hogyan helyezkedjenek el a térben és egymáshoz képest, hogy működőképes egységet alkossanak. A kutatások pontosan ezekre a szöveteket, komplex struktúrákat, később egész szerveket leíró „tervrajzoknak” a létrehozására fognak irányulni és ez lesz az egyik legizgalmasabb terület a gyógyászati célú kutatásokon belül.

A feladatok és lehetőségek száma szinte beláthatatlan még, annyira új kutatási és fejlesztési irányról van szó. Már jelenleg is folynak, illetve tervben vannak olyan kurzusok, amelyek keretében a hallgatók elkezdhetnek megismerkedni a gyógyászati célú 3D nyomtatás eszközeivel, hiszen hamarosan nagy szükség lesz olyan szakemberekre, akik orvosi képzettségük és speciális, szövetnyomtatásban szerzett ismereteik segítségével átlátják a legkülönbözőbb orvos szakmai területeken felmerülő igényeket és segíteni tudják a gyógyító kollégáik munkáját. Az ÁOK és GyTK kutatói egyáltalán nem tarják kizártnak, hogy a nem is távoli jövőben ez akár egy külön képzési területté növi ki magát. Az egyes gyógyító szakmák határterületein jelenleg is tevékenykednek az új irányokban nyitott graduális és posztgraduális képzésekben, Biotechnológus mester és PhD hallgatók a két Karon, akik az első összekötői lehetnek a hagyományos gyógyító szakmák és a sokszor még mindig tudományos fikciónak tűnő lehetőségeket hordozó szövetnyomtatás területei között.

Az új eszköz rendkívül flexibilis, ami kifejezetten előnyös a kutatási feladatok során, ugyanakkor ez azt jelenti, hogy nem alkalmazhatóak rá egyszerű rutin eljárások. Gyakorlatilag minden új feladat egyben egy új „tervrajzot” igényel, amit el kell készíteni. Jelenleg ez a tanulási fázis zajlik a gyártó cég iránymutatása és távoktatási segítsége mellett. A kutatók minden esetre azt remélik, hogy a beüzemelés és ezzel az első kísérleti nyomtatási munka a tavasz folyamán elkezdődhet. Ekkor kezdődik a munkának az a látványos és igazán izgalmas része, amelyet külön és részleteiben is érdemes nyomon követni.