Hírek · PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ

« Hírek

Beszélgetés Dr. Marada Gyulával a 3D projekt fogászati és szájsebészeti munkacsoportjának vezetőjével

2017-08-24

"Számos ponton már most is bekapcsolódott ez a technológia a fogászati ellátásba és fogtechnikai munkafolyamatokba. A pontos alkalmazási területeit, legfontosabb előnyeit és hátrányait azonban még fel kell térképezni és többek között ez is munkacsoportunk egyik fő feladatát."

Milyen kutatási, tudományos területen dolgozik jelenleg?

A jelenlegi kutatási területem elég sokrétű. Legfontosabb a különböző ellátási formák, ezen belül is elsősorban a fogászati ellátás finanszírozási háttere. De ezek mellett sok időt fordítok a fogpótlástan új lehetőségeinek feltérképezésével és ezen belül is a 3D technológiákkal.

Mikor és hogyan került kapcsolatba a 3D technológiával?

A fogászatban ez az eljárás nem új keletű. Évek óta sikeresen és egyre nagyobb számban alkalmazzuk a CAD/CAM technológiát. Ennek köszönhetően szerencsém volt nem csak kipróbálni, hanem gyakorlati munkám során is felhasználni a technológia által kínált lehetőségeket.

Hogyan csatlakozott a pályázathoz, mi az Ön pályázatban betöltött szerepe?

Nyitrai Miklós Professzor Úr projektvezető és Nagy Ákos szakvezető Úr személyes megkeresésére kapcsolódtam a pályázathoz, ami személy szerint is nagy megtiszteltetés volt számomra. Jelenleg a pályázat fogászattal és annak határterületeivel kapcsolatos részeket koordinálom és próbálom a leghatékonyabb csapatot kialakítani. A kollégáimmal pedig közösen igyekszünk meghatározni a főbb kutatási irányokat, illetve azok személyi és tárgyi feltételeit.

Hogyan kapcsolódik a 3D nyomtatás és technológia a szakterületéhez?

A 3D technológiákon belül, amit már évek óta alkalmazunk, a különböző nyomtatási technológiák újdonságnak tekinthetők. Számos ponton már most is bekapcsolódott ez a technológia a fogászati ellátásba és fogtechnikai munkafolyamatokba. A pontos alkalmazási területeit, legfontosabb előnyeit és hátrányait azonban még fel kell térképezni és többek között ez is munkacsoportunk egyik fő feladatát.

Mit hozhat a jövő a 3D technológia fejlődésétől a saját tudományterületével kapcsolatban?

Már most is rendelkezünk olyan kutatási eredményekkel, amik a digitális technológiák gyakorlati hasznát, annak sikerességét próbálja meghatározni. Ezeknek a technológiáknak a legnagyobb előnyét abban látom, hogy olyan új eljárások kidolgozására is lehetőségünk van, amit eddig még nem tudtunk alkalmazni. Ezen túlmenően pedig az egyes munkafolyamatok felgyorsítását, pontosságának és hatékonyságának javítását és standardizálását reméljük.

Mennyire tartja fontosnak az interdiszciplináris szemléletet a 3D-vel kapcsolatos kutatásokban? Lehetnek ennek gyakorlati előnyei a saját tudományterületén?

Ma már nem nagyon képzelhető el nagyon szűk körű kutatás. Szinte csak interdiszciplináris kutatásokkal érhető el eredmény. A fogászatban sem tudnánk előrejutni az alapkutatásokat végző intézetek vagy társszakmák bevonása nélkül. Ezért is tartom szerencsésnek, hogy a projekt első percétől kezdve ezt a szellemiséget képviseli minden résztvevő. Ennek csak előnyét látom, mert olyan szakemberek segítségével tudunk együtt dolgozni, akiket a projekt nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen tudtunk volna bevonni projektjeinkbe. Ennek egészen biztosan lesznek gyakorlati előnyei is mind az anyagtani, mind a technológiai kutatások területén.

Milyen eredményeket vár a pécsi projekttől akár közép, akár hosszú távon?

Mivel a tervezett központ és az egész projekt a maga nemében egyedülálló, én komoly sikerre számítok. Ezt az optimizmust alá is támasztja az a tény, hogy annak ellenére, hogy még csak előkészítő fázisban tartunk és az érdemi munka nem kezdődött el, ennek ellenére számos nemzetközi megkeresést és felkérést kaptunk együttműködésre. A központ létrehozásával egyetemünk időben lépett és a különböző hazai és nemzetközi kutatócsoportok számára tudunk segítséget nyújtani kutatásaik megvalósításában. Ezzel kulcs szereplővé válhatunk, ami hosszú távon is eredményeket hozhat.

Mit gondol, hogyan befolyásolja a mindennapi életünket, hogy a 3D technológia egyre elérhetőbb és hogy egyre gyorsabban kommencializálódik? Milyen trendeket lát ezzel kapcsolatban?

Nehéz erre még konkrét választ adni, hiszen a központunk vizsgálatai fogják többek között erre is megadni a választ. De az egészen biztos, hogy egyre inkább beépül mindennapjainkba és életünk szerves részévé válik. Nem olyan távoli az a jövő, amikor minden háztartás rendelkezik majd 3D nyomtatóval és állít elő magának eszközöket, termékeket.

Mit üzenne mindazoknak, akik most kezdenének el érdeklődni a 3D-ben rejlő lehetőségek iránt?

Természetesen mindenkit csak biztatni és bátorítani szeretnénk, hogy ismerje meg részletesebben is a 3D technológiát és projektjeinket is. Mindenkit nagy örömmel hívunk és várunk kutatócsapatainkba is, mert annyi új és ismeretlen feladat előtt állunk, amihez minden ötlet vagy elképzelés pótolhatatlan segítség lehet. 

Névjegy

Dr. Marada Gyula a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján a Fogpótlástani Tanszék tanszékvezető helyettese, a Fogászati Radiológiai Osztály, valamint a Fogpótlástani Osztály megbízott vezetője.