Hírek · PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ

« Hírek

Bioengineering, biotechnológia, Big Data, Smart Care, 3D, Virtual Reality

2019-10-03

2019 szeptember 30-án került sor a PTE KTK Aulában a PTE által meghirdetett Tématerületi Kiválóság Program, vagy röviden TKP kezdeményezés első munka konferenciájára, amely az év elejétől formálódott kutató- és munkacsoportok bemutatkozására szolgált.

A TKP programnak – ahogy arról korábban már beszámoltunk fontos része és támogatója marad a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központja, hiszen számos kutatócsoport munkája a korábban indult 3D projektből nőtt ki, vagy eszközeiben, szakemberein keresztül kapcsolódik hozzá. Természetesen a 3D központ eszközparkja és tapasztalatai valamint innovációs potenciálja is komoly háttértámogatásul szolgál a kitűzött célok megvalósításához – amelyekből ugyanígy a PTE 3D projektje is természetesen profitálhat majd a későbbiekben.

Az elképzelés központi eleme az interdiszciplinaritás, a karokon és tudományterületeken átnyúló innovatív együttműködés megtalálása, azaz a belső hálózatosodás. Nem titkolt cél, hogy ezáltal olyan projektek jöjjenek létre, amelyek már középtávon is az egyetem tovább fejlődését és tudományos kutatási, fejlesztési irányainak új útjait jelölhetik ki. Az Egyetem minden kutatócsoport számára induló finanszírozást biztosít, amely vállalja a belső pályázatban meghatározott tudományos, piaci és oktatással kapcsolatos eredmények teljesítését. A nyári rendeződések után a munkacsoportok, kutatócsoportok minden érintett karon felálltak, és ezzel párhuzamosan mindenhol kialakították a célrendszereket, a munkamódszert. A meeting a TKP céljairól, működéséről általában, az egyetemi szintű célkitűzésekről és az elvárt illetve a munkacsoportonként vállalt eredmények részletes megismeréséről, megvitatásáról szólt.

A következő időszak elsődleges feladata az együttműködési lehetőségek megtalálása lesz, éppen ezért volt fontos a szeptember utolsó hétfőjén megtartott esemény, ahol a munkacsoport vezetők egymásnak ismertették témáikat és terveiket, megosztották információikat. Ezeken túl sor került az elérhetőségek, adatbázisok egyeztetésére, szó esett a közös munkához szükséges láthatóság, tudásmegosztás mikéntjéről és megkezdődött a lehetséges kapcsolódási pontok feltérképezése. A mintegy három órás programot Dr. Medvegy Gabriella, MIK dékán, TKP vezető és Dr. Nyitrai Miklós az ÁOK dékánja közösen nyitották meg.

A programban jelenleg körülbelül 220 fő vesz részt – zömmel kutatók és fejlesztők – az Egyetem négy Karáról. Az egyik vezető téma a biotechnológia és mérnöki tudományok határterülete, de fontos szerepet kap az informatika, a mérés és anyagtechnológiai kutatások, az egészségügyi ellátás gyakorlati fejlesztése, de az ergonómia és a várostervezés is.

A TKP kutató- és munkacsoportjai témák, vezetők és a részt vevő egyetemi karok szerint:

Hat fő tématerület (ÁOK)

 1. Egészségügyi szoftverfejlesztés, egészségügyi AI, Big Data: Dr. Schiffer Ádám
 2. Szimulációs oktatás, műtéti tervezés és Műveleti Medicina: Dr. Rendeki Szilárd
 3. Orvosi Anyagtechnológia: Dr. Maróti Péter
 4. Orvosi robotika és biokibernetika: Prof. Dr. Karádi Zoltán
 5. Bioprinting, biotechnológia, gyógyszertechnológia: Prof. Dr. Pongrácz Judit
 6. Neurorehabilitáció, Mozgásanalízis: Dr. Tóth Luca

Az ÁOK kutatócsoportokhoz kapcsolható munkacsoportok a MIK részéről

 1. Autonóm rendszerek kutatócsoport: Prof. Dr. Iványi Péter
 2. Vezetett és sugárzott elektromágneses zavarok mérése kutatócsoport: Dr. Kvasznicza Zoltán
 3. Anyag- és szerkezetanalitikai kutatócsoport (smart diagnosztikai eljárások): Dr. Orbán Zoltán
 4. Well Beeing Kutatóinkubátor (Parametrizált komfort a fizikai terekben): Dr. Borsos Ágnes
 5. BIM skill labor: Prof. Dr. Bachmann Bálint (digitalizáció, tipizálás, előregyártás, programozott organizáció)
 6. Intelligens Város (Smart City Technologies, Mobility, Prevenció): Dr. Kiss Tibor

Az ÁOK kutatócsoportokhoz kapcsolható munkacsoportok az ETK részéről

 1. SmartCare: Dr. Oláh András
 2. Big data & real world data: Prof. Dr. Boncz Imre
 3. Sürgősségi ellátás: Prof. Dr. Betlehem József

A kutató- és munkacsoportoknak nyolc hónap alatt kell teljesíteniük a vállalt célokat, azaz a kutatási témájuk kidolgozását legalább egy Q2-es szintű publikáció megjelentetésére alkalmas szinten, fel kell mutatniuk egy piaci kapcsolatot, FIKP együttműködést, illetve legalább egy piaci megrendelést, és nem utolsó sorban a témájuknak az egyetemi oktatásban való megjelenését egy meghirdetett kurzus formájában.

Bár az első alkalom tisztán az ismerkedésről szólt, a Program belső koncepciója szerint a résztvevő kutatócsoportok időről időre közös munkatalálkozókat iktatnak be, hogy láthatóvá tegyék, hol tartanak, milyen nehézségekkel küzdenek, milyen sikereket értek el, illetve megmutassák a kapcsolódási, illetve erőforrásmegosztási lehetőségeket.

Szabó Gábor, 2019. október 1.