Hírek · PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ

« Hírek

Gyermekeken is alkalmazható bioaktív implantátum alapanyag kifejlesztése kezdődött a PTE 3D központban

2023-02-27

Az Eurostars3 projektben a Pécsi Tudományegyetem PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központjának munkacsoportja a fejlesztésre fókuszáló nemzetközi konzorcium tagjaként vesz részt.

Az első szakmai egyeztetéssel elindult az a speciális orvosi célú additív gyártási alapanyag előállítását megcélzó Eurostars3 projekt (rövid címe: 3D-BioDegBone Szerződésszám: 2022-1.2.7-EUROSTARS-2022-00003) amelyben a PTE a fejlesztő nemzetközi konzorcium tagjaként vesz részt. Az egyetem részéről a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központjának munkacsoportja Dr Maróti Péter vezetésével, valamint a PTE GYTK Gyógyszerészi Biotechnológia Intézete és annak 3D Bionyomtatással foglalkozó kutatócsoportja Prof. Pongrácz Judit irányítása alatt a Szentágothai Kutatóintézetben a szakmai megvalósítók, amíg a külföldi partner, egyben a konzorcium vezetője a török AddPark/Trabtech, amely egy nemzetközi szinten ismert kutató fejlesztő cég. Magyar vállalkozói oldalról a konzorciumban részt vesz a Premet Kft., amely egyedi fogászati és arcrekonstrukciós implantátumok 3D nyomtatással történő előállításával foglalkozik. Az együttműködés célja egy új polimer bázisú bioaktív, additív gyártási eljárásokban alkalmazható alapanyag kifejlesztése és előállítása, amely alkalmas beültethető cranio-maxillo- faciális (koponya, arc és állkapocs) implantátumok előállítására elsősorban ilyen műtétekre rászoruló gyermekek számára.

A PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központja a fejlesztésben a 3D nyomtatási folyamatok optimalizációjával és az ezzel kapcsolatos nagy pontosságú mérések, anyagtani vizsgálatok elvégzésével foglalkozik a központban működő anyagvizsgáló laboratóriumon segítségével. Ezzel párhuzamosan a Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet 3D Bionyomtató laboratóriuma a citotoxicitást és a biokompatibilitást és a vázszerkezetekre a megfelelő sejtek kitapadását vizsgálja, valamint az ehhez kapcsolódó állatkísérletes modellek kidolgozásában vesz részt. Az együttműködés másik kiemelt haszna, hogy a 3D Központ lehetőséget teremt az Orvostudományi Kar hallgatói, illetve a tavalyi évben indult Biomedical Engineering mesterképzési (MSc) programban résztvevők számára, míg a Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet Szentágothai Kutatóközpont működő 3D Bionyomtató laboratóriuma a Biotechnology alapképzési (BSc) és mesterszakok (MSc) hallgatói számára teremti meg a lehetőséget arra, hogy csatlakozzanak a kutatáshoz, így azok valós gyógyászati célú projekt keretében juthatnak gyakorlati tapasztalatokhoz.

Az Eurostars3 európai pályázati program a kis- és középvállalkozásokat célozza meg az innovatív kkv-kkal foglalkozó európai partnerségi program részeként az Európai Unió társfinanszírozásában a Horizont Európa keretprogramon keresztül. Célja az európai versenyképesség erősítése, új munkahelyek teremtése, valamint az innovatív kkv-k és projektpartnerek (nagyvállalatok, egyetemek és kutatószervezetek) támogatása. A sikeresen pályázó a partnerek (konzorciumként) 0,5-1,5 millió euró technológia- és termékfejlesztésre fordítható támogatáshoz jutnak, amelyből A kkv-k finanszírozási aránya jellemzően 50-60%. A jelen pályázatból a Pécsi Tudományegyetemre eső támogatási forrás mintegy 320 000 Eurót tesz ki.

Bővebb információt az alábbi linkeken találhatnak az érdeklődők:

https://www.techfunding.eu/eurostars

https://www.eurekanetwork.org/countries/italy/eurostars/ 

https://english.mik.pte.hu/biomedical-engineering-msc/

https://www.btech.com.tr/en/ho...

https://pte3d.hu/