A PTE3D Projekt · PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ

« Rólunk

A PTE3D projekt

A Pécsi Tudományegyetemen a PTE 3D Projekt, mint kiemelt regionális stratégiai irányvonal, 2014 nyarán született meg rektori kezdeményezésre, és egy GINOP pályázat keretében realizálódott.

A Pécsi Tudományegyetemen a PTE 3D Projekt, mint kiemelt regionális stratégiai irányvonal, 2014 nyarán született meg rektori kezdeményezésre, és egy GINOP pályázat keretében realizálódott (GINOP-2.3.2-15-2016-00022: 3D NYOMTATÁSI ÉS VIZUALIZÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSI, OKTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN). Dr. Bódis József, a PTE akkori rektora fogalmazta meg egy multidiszciplináris kutatóközpont létrehozásának igényét, amely 3D-s vizualizációs technológiák segítségével kapcsolná össze a különböző karok kutatócsoportjainak munkáját. A projektben a 3D nyomtatási és vizualizációs technológiák kezdettől fogva egyrészt mint jelentős potenciállal rendelkező K+F+I irányvonalak, másrészt pedig mint kiemelt szolgáltatások jelentek meg a portfólióban, kapcsolódva a "Vállalkozó Egyetem" célrendszeréhez. A PTE 3D szorosan kapcsolódik más egyetemi, karok közötti interdiszciplináris projekthez és pályázathoz is - mint például a PTE ÁOK Medi Skills Lab, PTE E-Health projektek, a Neurorehabilitációs és ember-gép kutatási központ, vagy a Zinemath Zrt.-vel és az Ottobock Hungária Kft.-vel kialakított oktatásfejlesztési együttműködés.

A munkálatok kezdeti fázisában a Szentágothai Kutatóközpont égisze alatt jött létre a PTE 3D munkacsoportja, amelyben a PTE ÁOK, PTE KTK, PTE MIK, PTE MK és a PTE TTK kutatói és hallgatói dolgoznak együtt. Már a kezdetektől számos neves hazai szakember tartott előadást egyetemünkön a 3D Projekthez kapcsolódóan. A szakmai együttműködések nyomán 2015. szeptember 25-26 között megrendezésre került az I. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D Konferencia, amelyet azóta három újabb követett, és amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy a rendezvény idővel a régió egyik legfontosabb szakmai eseményévé vált.

Időközben a PTE 3D Projekt kezdeti, tanuló fázisa lezárult, felálltak a projekt köré szerveződő kutatócsoportok, amelyek megkezdték az ipari partnerek bevonását is. A munkacsoportok együttműködésének eredményeként interdiszciplináris kutatások indultak el a legkülönfélébb szakterületeken. A projekt és a majdani kutatóközpont irányításával a PTE rektora Dr. Nyitrai Miklóst, a PTE Általános Orvostudományi Karának jelenlegi dékánját bízta meg. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz beadott sikeres pályázat több, mint 1,8 milliárd forinttal támogatta a koncepciót. 2018 márciusban pedig végre megnyílt a PTE3D projekt saját, 600 négyzetméteres központja, a PTE 3D Vizualizációs és Nyomtatási Központ a PTE Műszaki és Informatikai Kar területén, és ezzel párhuzamosan megindult a technológiai eszközpark beszerzése.

A GINOP projekt lassan a megvalósítási időszak végéhez közelít, nemsokára a fenntartási szakaszba lép.